Домашняя работа

 • Прочитайте рассказ Н. Носов «Телефон». 
 • Напишите рассказ о современных телефонах. Как часто и для чего вы их используете, какие возможности есть в них, что изменилось со времен, описанных в рассказе? Придумайте диалог, в котором будут обсуждаться телефоны и современные гаджеты.
  Современные телефоны очень отличаются от старых телефонов. Сегодня без них почти не возможно жить. Например я без телефона не могу, ведь с ним я делаю почти всё. Например делать звонки, фотки и т.д. Современные телефоны очень просто разбить но зато они умеют почти всё.

  -Привет Зара.
  -Привет Соня.
  -А знаешь у меня новый телефон!
  -Снова, поздравляю!
  -Это айфон Соня ты представляешь.
  -Но а почему ты не выбрал другой телефон, ну что то попроще?
  -Потому что у айфона мега современный вид!
  -Нет я не люблю айфоны.
  -Ну почему?
  -Потому что по моему телефоны нужны для того чтобы звонить, а звонить можно любым старым телефонам!
  -А по моему телефоны нужны для того чтобы красоваться им!

 • Придумайте историю о телефонах или компьютерах будущего. Какие они будут, что смогут делать, какие функции смогут выполнять? Работы опубликуйте в блоге.
  По моему в будущем будут телефоны которые не надо будет заряжать, они будут очень гибкими, непробиваемый и прозрачные. А компьютеры будут уметь ходить и бегать, как роботы. 
Advertisements

Բանաստեղծություններ

Վահան Տերյան «Ցնորք»

Ինձ չես սիրում, ուրիշին,
Ուրիշին ես սիրում դու —
Եվ անզոր է ու չնչին
Քո դեմ տանջանքն իմ հոգու։

Դու անցնում ես ամեն օր,
Անցնում՝ ինձ չես նկատում,—
Եվ դարձել եմ ես սովոր
Քամահրանքիդ անհատնում։

Քեզ խոնարհ՝ ամեն անգամ
Գլուխ եմ տալիս խոնարհ,
Բայց ես աղքատ եմ այնքան,
Այնքան թշվառ քեզ համար։

Ամենքինն ես, իմը չես,
Ամենքին ես սիրում դու.
Ա՛խ, ոսկով են գնում քեզ,
Անհաս ցնորք իմ հոգու…

 

Եղիշե Չարենց
«Առավոտ կանուխ»

Առավոտ կանուխ, երբ արև չկա,
Լուռ զգում եմ ես,—
Որ լուսե հոգին քնած աղջկա
Մոտի՜կ է այնպես:

Ու լսում եմ ես, լսում եմ միայն,
Երազուն — տրտում:
Ժպտում է հոգիս անդորր տրտմության
Գունատ կապույտում:

Զգում է հոգիս շրթերի վրա՝
Անմարմին, դողդոջ —
Կապույտ, երկնագույն համբույրը նրա —
Լուսավո՜ր քրոջ:

 

Հովհանես Հումանյան

Ես սիրել եմ վարդը տըժգույն
Սիրուց տանջված այտերի,
Մելամաղձոտ խաղաղությունն
Զույգ սևորակ աչքերի։

Ես պահել եմ սրտիս խորքում
Մի լուռ գաղտնիք սիրային,
Եվ այն երբե՜ք, ոչ մի երգում
Հայտնելու չեմ աշխարհին։

Բայց և պահել անկարող եմ,

Օ՜, դըժվար է համբերել,
Չասել` ինչով բախտավոր եմ,
Չասել` ինչպե՜ս եմ սիրել։

 

Հովհ. Թումանյանի պատգամները զավակներին

Մի’ ցավեք, մի’ մանրացեք. կենտրոնացե’ք, բարձրացե’ք, խորացե’ք: Պետք է ճաշակ ունենալ, որ շատ մեծ բան է: Հարմոնիա ստեղծել ամեն բանում և ամենուր:
Լուրջ ու խորը պիտի նայել, զգույշ ու նուրբ պիտի լինել. հասկանալը մեծ բան է. լավ վերաբերմունքը, զգացմունքը ինքնաբերաբար, խորը պիտի լինի: Բարձր ցանկություններ պիտի ունենաք, ոչ սովորական, առօրյայից բարձր: Ամեն ինչ ձեր ներքին աշխարհում փնտրեցեք, տեսեք:

Վայրկյանը շատ թանկ ու կարևոր բան է . մի վայրկյանում անմիջապես շատ բան կարելի է զգալ, հասկանալ, քան տարիների ընթացքում: Արթուն եղեք, շրջահայաց, միշտ պատրաստ: Վերաբերմունքը, խորը, անկեղծ զգացմունքը սրտից պիտի գա, որ մարդ զգա այդ և ոչ թե ստիպված անի: Մարդ խոր ու տևական զգացմունքների ընդունակ պիտի լինի: Ես կուզեի ամեն մեկիդ մեջ տեսնել իմ շունչը, իմ հոգու մի մասը…

Մարդը ձգտում պիտի ունենա լավանալու, բարձրանալու: Միշտ պիտի ձգտել դեպի կատարյալը:

Մարդու կյանքի նպատակը երջանկությունն է… եթե լավագույնի ձգտումը մարդու մեջ չկա, էլ ի՞նչ կյանք: Երջանկության հասնելու համար պետք է կամենալ, ցանկություն պիտի ունենալ, կամք պիտի լինի դրա համար:

Մարդ ամեն ինչ ինքը պիտի անի իր ձեռքով, իր աշխատանքով. ակտիվ պիտի լինի ամենից առաջ: Գեղեցկություն, բարություն, ճշմարտություն, սրանք են կյանքում հիմնականը:

Լինել առողջ, զվարթ, գոհ, բնական, ամեն ինչ կասկածող և գլխի ընկնող, նրբազգաց:

Մարդ ինքն իրեն պիտի կրթի, իրենից մարդ պիտի ստեղծի և միշտ կատարյալին ձգտի: Բնազդի հետ միշտ բանականությունը պիտի լինի:

Հ. Թումանյանի պատգամները զավակներին

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներmath

 1. ա) 6:5=2:5/3 
  բ) 1:100=10:1000
  գ) 63:49=45:35
  դ) 2/7:5=4/70
 2. ա) 3/5=21/35, 5/35=3/21, 3/35=5/21
  բ) 52/39=60/45, 52/45=39/60, 52/60=39/45
  գ) 9:1/2=63:7/2, 9:7/2=1/2:63
  դ) 4/5:2/3=12:10, 4/5:10=2/3:12
 3. ա) 51:34=եզրային
  17:102=միջին
  բ) 28:10=եզրային
  35:8=միջին
  գ) 9:112=եզրային
  1:1008=միջին
  դ) 8:11/6=եզրային
  11/12:16=միջին

 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

6․ Գոյություն ունի՞ արդյոք կողմերի հետևյալ երկարություններով եռանկյուն, եթե գիտենք, որ եռանկյան ցանկացած երկու կողմերի երկարությունների գումարը միշտ մեծ է երրորդի երկարությունից․
ա) 1 սմ, 1 սմ, 7 սմ, բ) 2 սմ, 3 սմ, 6 սմ, գ) 3 սմ, 4 սմ, 5 սմ։
Պատ.՝ ոչ այդպիսի եռանկյուն գոյություն չունի:

7․ Ունենք վեց թվերի հաջորդականություն, որում յուրաքանչյուր հաջորդ թիվ 2 անգամ մեծ է նախորդից։ Քանի՞ անգամ է այդ հաջորդականության վերջին թիվը մեծ երկրորդից։

 

Երևանյան Չարենցյան թափառումները

Մարտի 13-ին՝ Չարենցի ծմննդյան օրը, մենք գնացինք Երևանյան, Չարենցյան թափառումների: Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքից հետո անհամբեր սպասեցինք, թե երբ է գալու այն ժամը, երբ կգնանք: Կգնանք արձանի մոտ, դրանից հետո քայլարշավի, ուռա՜: Մենք  երկու ժամ դասին անհամբեր նստեցինք՝ մաթեմատիկային և մայրենիին: Մայրենիին կրկնեցինք բանաստեղծություները և ընկանք ճանապարհ: Գնացինք և իջանք ուղիղ մեր սիրելի գրողի հայտնի արձանի մոտ: Միանգամից սկսեցինք արտասանել՛ ,արտասանել՛ ,արտասանել՛…: Ապա սկսեցինք պարել արձանի կողքի լանջերին, շատ ուրախ էր: Լանջերը շատ թեք էին, մենք էլ նրանց վրա էինք պարում (ընկնելով և գլորվելով): Նորից արտասանեցինք և  քայլարշավ՝ դեպի Եղիշե Չարենցի տուն թանգարան: Քայլեցինք՜, քայլեցինք՜ , քայլեցին՜ և հոգնեցինք: